ฟิกสิกส์ กล้วยๆ

วิดีโอฟิสิกส์ 2

คณิตศาสตร์ สำหรับฟิสิกส์

ตรีโกณ

เลขยกกำลัง

 

วีดิโอ สำหรับเรื่องตรีโกณ


ฟิสิกส์ 2

ฟิสิกส์ 2 ม. 4 ง่ายๆ 

หัวข้อที่เรียน

งานพลังงาน

Tulips

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tTFTSD8m0S8